MEDIA

 

AKREDYTACJE/ACCREDITATIONS

 

Uwaga zmiana! Akredytacje tylko przez system Accredito.com!

Informujemy, że od 1 czerwca 2022 r. akredytacje medialne na imprezy organizowane przez Speedwayevents.pl będą obsługiwane za pośrednictwem serwisu Accredito.com. Wszystkich zainteresowanych dziennikarzy prosimy o zalogowanie się na swoje konta (lub założenie ich) w tym serwisie oraz subskrypcję konta Speedwayevents.pl

Obecnie rozpoczął się proces akredytacyjny na FIM Long Track World Championship  – Rzeszów 2022. Wnioski będą przyjmowane do 14 czerwca. Tutaj bezpośredni link.

Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie. Biuro Prasowe może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Note the change! Accreditations only through the Accredito.com system!

We would like to inform You that from June 1, 2022, media accreditations for events organized by Speedwayevents.pl will be handled through the Accredito.com website. All interested journalists are asked to log in to their accounts (or create them) on this website and subscribe to the Speedwayevents.pl account.

The accreditation process for the FIM Long Track World Championship – Rzeszów 2022 has now started. Applications will be accepted until June 14th. Here is the direct link.

Accreditation can only be obtained by adults. The Press Office may refuse to grant accreditation without giving any reason.

Zobacz Regulamin przyznawania akredytacji medialnych

Please see rules of press accreditations

 

KONTAKT/CONTACT

Media zainteresowane wszelkimi informacjami na temat zawodów organizowanych przez SpeedwayEvents.pl prosimy o kontakt:

Media interested in any information about the competitions organized by SpeedwayEvents.pl, please contact:

Angelika Nowicka

Communication Manager

Tel. +48 514-32-45-45

media@speedwayevents.pl

LOGOTYP DO POBRANIA/DOWNLOAD LOGO

 

Translate »