Turniej z okazji 100. rocznicy zwycięstwa w Powstaniu Wielkopolskim

Powstanie Wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość.

Podczas wydarzenia uczcimy 100. rocznicę zwycięstwa w Powstaniu Wielkopolskim.