Czas na HN Nowak GmbH European Team Speedway Championship Grand Final

Reprezentacja Polski stanie w sobotę przed szansą obrony tytułu Drużynowych Mistrzów Europy na żużlu. HN Nowak GmbH European Team Speedway Championship rozpoczną się o godzinie 14.00 w niemieckim mieście Stralsund. Rywalami Biało-Czerwonych, których do boju poprowadzi aktualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, będą Duńczycy, Brytyjczycy oraz Niemcy. Bilety do nabycia w kasach stadionu od 9.30.

Polacy uchodzą za faworytów imprezy. W ubiegłym roku wygrali na torze w Poznaniu dość wyraźnie, startując w składzie: Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Kacper Woryna. Wyprzedzili wtedy Danię oraz Wielką Brytanię. W tym sezonie zmienił się nieco regulamin zawodów, który dopuszcza udział jednego zawodnika biorącego udział w cyklu Speedway Grand Prix, a także żużlowca do lat 21 na pozycji rezerwowego.

Trener naszej kadry Rafał Dobrucki w porównaniu z Finałem A w Gdańsku, gdzie Polacy przed niespełna tygodniem wywalczyli awans do Stralsundu, dokonał dwóch zmian w składzie. Zamiast Jakuba Miśkowiaka zobaczymy trzykrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Z kolei na pozycji zawodnika U21 w miejsce Wiktora Przyjemskiego pojedzie Bartłomiej Kowalski. Kapitanem zespołu będzie Jarosław Hampel.

– To już jest bezpośrednia walka o medale i dlatego wystawiamy możliwie najmocniejszy skład. Jarek, Szymon i Dominik wraz z młodzieżą udowodnili w Gdańsku, że zasługują na jazdę w Wielkim Finale. W naszej kadrze nie mogło też zabraknąć Bartosza Zmarzlika, a postanowiłem również zabrać do Niemiec Bartka Kowalskiego, który nabiera doświadczenia w poważnych imprezach. Naszym celem jest oczywiście obrona tytułu, lecz wiem, jak trudne to będzie zadanie. Jedziemy jednak powalczyć o złoto – powiedział Rafał Dobrucki.

Menedżerowie pozostałych zespołów także wystawili silne składy. Niemców w komplecie reprezentować będą zawodnicy startującego w polskiej 1. lidze zespołu Trans MF Landshut Devils. Jednej zmiany w stosunku do minionej niedzieli dokonali Brytyjczycy, których zespół rozszerzył się o rezerwowego. Na to miejsce Oliver Allen nominował Dana Gilkesa. Żadnej roszady nie przeprowadził za to Nicki Pedersen, który w roli menedżera Duńczyków stanie przed szansą wywalczenia pierwszego medalu.

Zwycięzca sobotnich zawodów otrzyma okazały puchar przechodni. Zgodnie z zasadami, jeśli któraś z reprezentacji wygra Drużynowe Mistrzostwa Europy trzykrotnie, zachowa to trofeum na własność.

Składy drużyn

WIELKA BRYTANIA
1. Dan Bewley
2. Adam Ellis
3. Tom Brennan
4. Richie Worrall
17. Dan Gilkes
Menedżer: Oliver Allen

POLSKA
5. Bartosz Zmarzlik
6. Jarosław Hampel
7. Szymon Woźniak
8. Dominik Kubera
18. Bartłomiej Kowalski
Menedżer: Rafał Dobrucki

NIEMCY
9. Kai Huckenbeck
10. Erik Riss
11. Martin Smoliński
12. Norick Blödorn
19. Erik Bachhuber
Menedżer: Herbert Rudolph

DANIA
13. Mikkel Michelsen
14. Frederik Jakobsen
15. Rasmus Jensen
16. Andreas Lyager
20. Emil Breum
Menedżer: Nicki Pedersen

Bilety

Przedsprzedaż biletów będzie prowadzona już w piątek od 17 do 21. Tego dnia oraz w sobotę od 9.30 do 12 wejściówki będą kosztowały 39 euro (normalny) i 29 euro (ulgowy). Po tym terminie cena wzrośnie odpowiednio do 45 i 35 euro. Dzieci i młodzież do lat 12 wchodzą za darmo. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom.

The Polish national team will have a chance to defend the title of Team European Speedway Champions on Saturday. HN Nowak GmbH European Team Speedway Championship will start at 14.00 in the German city of Stralsund. The rivals of the Biało-Czerwoni, led by the current world champion Bartosz Zmarzlik, will be the Danes, the British and the Germans. Tickets available at the stadium ticket offices from 9.30.

Poles are considered the favorites of the event. Last year, they won quite clearly on the track in Poznań, starting in the following line-up: Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Kacper Woryna. They then overtook Denmark and Great Britain. This season, the rules of the competition have changed a bit, which allows the participation of one rider participating in the Speedway Grand Prix cycle, as well as a speedway rider under 21 in the reserve position.

The coach of our team, Rafał Dobrucki, compared to the Final A in Gdańsk, where Poles won promotion to Stralsund less than a week ago, made two changes in the composition. Instead of Jakub Miśkowiak, we will see three-time world champion Bartosz Zmarzlik. In turn, in the position of the U21 player, Wiktor Przyjemski will be replaced by Bartłomiej Kowalski. The captain of the team will be Jarosław Hampel.

– This is already a direct fight for medals and that is why we are fielding the strongest possible squad. Jarek, Szymon and Dominik together with the youngsters proved in Gdańsk that they deserve to ride in the Grand Final. Our team could not miss Bartosz Zmarzlik, and I also decided to take Bartek Kowalski to Germany, who is gaining experience in serious events. Our goal is obviously to defend the title, but I know how difficult it will be. However, we are going to fight for gold – said Rafał Dobrucki.

The managers of the other teams also fielded strong squads. The Germans will be fully represented by the players of the Trans MF Landshut Devils team starting in the Polish 1st league. One change compared to last Sunday was made by the British, whose team was expanded by a reserve. Oliver Allen nominated Dan Gilkes for the spot. Nicki Pedersen, however, did not make any castling, and as the manager of the Danes, he will have a chance to win his first medal.

The winner of Saturday’s competition will receive an impressive trophy. According to the rules, if one of the national teams wins the European Team Championship three times, they will keep that trophy.

Team compositions

GREAT BRITAIN

1. Dan Bewley
2. Adam Ellis
3. Tom Brennan
4. Richie Worrall
17. Dan Gilkes
Menager: Oliver Allen

POLAND
5. Bartosz Zmarzlik
6. Jarosław Hampel
7. Szymon Woźniak
8. Dominik Kubera
18. Bartłomiej Kowalski
Menager: Rafał Dobrucki

GERMANY
9. Kai Huckenbeck
10. Erik Riss
11. Martin Smoliński
12. Norick Blödorn
19. Erik Bachhuber
Menager: Herbert Rudolph

DENMARK
13. Mikkel Michelsen
14. Frederik Jakobsen
15. Rasmus Jensen
16. Andreas Lyager
20. Emil Breum
Menager: Nicki Pedersen

Tickets

Advance sale of tickets will be held on Friday from 17:00 to 21:00. On that day and on Saturday from 9:30 to 12:00, tickets will cost EUR 39 (normal) and EUR 29 (reduced). After this date, the price will increase to 45 and 35 euros respectively. Children and teenagers up to 12 years of age enter for free. Reduced tickets are available to retirees and pensioners.

Die polnische Nationalmannschaft hat am Samstag die Chance, den Titel des Team European Speedway Champions zu verteidigen. Die HN Nowak GmbH Team Speedway Europameisterschaft startet um 14.00 Uhr im deutschen Stralsund. Die Rivalen der Biało-Czerwoni, angeführt vom amtierenden Weltmeister Bartosz Zmarzlik, werden die Dänen, die Briten und die Deutschen sein. Tickets ab 9.30 Uhr an den Stadionkassen erhältlich.

Die Polen gelten als die Favoriten der Veranstaltung. Letztes Jahr gewannen sie auf der Strecke in Poznań ganz klar und starteten in folgender Besetzung: Bartosz Zmarzlik, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Kacper Woryna. Dann überholten sie Dänemark und Großbritannien. In dieser Saison haben sich die Wettbewerbsregeln etwas geändert, was die Teilnahme eines am Speedway-Grand-Prix-Zyklus teilnehmenden Fahrers sowie eines Speedway-Fahrers unter 21 Jahren auf der Reserveposition ermöglicht.

Der Trainer unserer Mannschaft, Rafał Dobrucki, hat im Vergleich zum Finale A in Danzig, wo die Polen vor weniger als einer Woche den Aufstieg nach Stralsund gewannen, zwei Änderungen in der Zusammensetzung vorgenommen. Anstelle von Jakub Miśkowiak sehen wir den dreifachen Weltmeister Bartosz Zmarzlik. Auf der Position des U21-Spielers wiederum wird Wiktor Przyjemski durch Bartłomiej Kowalski ersetzt. Kapitän der Mannschaft wird Jarosław Hampel.

– Das ist schon ein direkter Kampf um die Medaillen und deshalb setzen wir den größtmöglichen Kader ein. Jarek, Szymon und Dominik haben zusammen mit den Youngsters in Danzig bewiesen, dass sie es verdient haben, im Großen Finale mitzufahren. Unser Team durfte Bartosz Zmarzlik nicht verpassen, und ich habe mich auch entschieden, Bartek Kowalski nach Deutschland zu holen, der Erfahrungen mit ernsthaften Events sammelt. Unser Ziel ist natürlich die Titelverteidigung, aber ich weiß, wie schwer das wird. Aber wir werden um Gold kämpfen – sagte Rafał Dobrucki.

Auch die Manager der anderen Mannschaften stellten starke Mannschaften auf. Die Deutschen werden komplett durch die Spieler des Teams Trans MF Landshut Devils vertreten, das in der polnischen 1. Liga startet. Eine Änderung gegenüber dem vergangenen Sonntag gab es bei den Briten, deren Team um eine Reserve erweitert wurde. Oliver Allen nominierte Dan Gilkes für den Spot. Nicki Pedersen machte jedoch keine Rochade und hat als Manager der Dänen die Chance auf seine erste Medaille.

Der Gewinner des Samstagswettbewerbs erhält eine beeindruckende Trophäe. Gemäß den Regeln behält eine der Nationalmannschaften, wenn sie dreimal die Europameisterschaft der Mannschaften gewinnt, diese Trophäe.

Teamzusammensetzungen

GROSSBRITANNIEN
1. Dan Bewley
2. Adam Ellis
3. Tom Brennan
4. Richie Worrall
17. Dan Gilkes
Geschäftsführer: Oliver Allen

POLEN
5. Bartosz Zmarzlik
6. Jaroslaw Hampel
7. Simon Wozniak
8. Dominik Kubera
18. Bartholomäus Kowalski
Geschäftsführer: Rafał Dobrucki

DEUTSCHLAND
9. Kai Hückebeck
10. Erik Riß
11. Martin Smolinski
12. Norick Blodorn
19. Erik Bachhuber
Geschäftsführer: Herbert Rudolph

DÄNEMARK
13. Michael Michelsen
14. Frederik Jakobsen
15 Rasmus Jensen
16. Andreas Lyager
20. Emil Breum
Geschäftsführer: Nicki Pedersen

Eintrittskarten

Der Kartenvorverkauf findet am Freitag von 17:00 bis 21:00 Uhr statt. An diesem Tag und am Samstag von 9.30 bis 12.00 Uhr kosten die Tickets 39 Euro (normal) und 29 Euro (ermäßigt). Nach diesem Datum erhöht sich der Preis auf 45 bzw. 35 Euro. Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Für Rentner und Rentner gibt es ermäßigte Tickets.

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »